Wtorek, 01 września 2015r.
Imieniny Belindy, Bronisza, Idziego

Biuletyn informacyjny

Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU BANKU


 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pińczowie na podstawie par. 37 Statutu Banku zwołuje Zebranie wszystkich Grup Członkowskich Banku z gmin Kije i Michałów oraz Miasta i Gminy Pińczów.

Zebranie odbędzie się w dniu 4 września 2015 r. o godzinie 14.50 w siedzibie Banku Spółdzielczego w Pińczowie, ul. Plac Wolności 21 (Sala Konferencyjna).

Tematem Zebrania będzie omówienie projektu Uchwały na Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli w sprawie przystąpienia Banku do systemu ochrony utworzonego prze BPS S.A. oraz zrzeszone w nim banki spółdzielcze.


 

Zarząd BS w Pińczowie 

 

 

 


c

WAŻNE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU KART

Bank Spółdzielczy w Pińczowie informuje o zmianach w funkcjonowaniu kart debetowych, związanych z wdrożeniem Rekomendacji KNF dotyczących bezpieczeństwa płatności internetowych oraz zmian w rozliczaniu transakcji wprowadzonych przez organizację płatniczą VISA.

 

Ze względu bezpieczeństwa limit transakcji internetowych z dniem 1 lutego 2015r. zostanie wyzerowany. Od tego dnia w celu dokonywania płatności kartą za zakupy w sklepach internetowych konieczne będzie zdefiniowanie, obok funkcjonujących limitów gotówkowych i bezgotówkowych, limitu dla płatności internetowych. Ustalenia limitu można dokonać w placówce Banku lub dzwoniąc na Infolinię Banku BPS +48 86 215 50 00. Użytkownik karty będzie również aktywował usługę 3D Secure, dzięki której użycie karty do zapłaty w internecie będzie wymagało potwierdzenia kodem otrzymanym na telefon komórkowy, co zwiekszy bezpieczeństwo transakcji. Dla realizacji tej funkcjonalności niezbędne może być zaktualizowanie numeru telefonu komórkowego zdefiniowanego w momencie składania wniosku o kartę. Zdefiniowania numeru telefonu można dokonać tylko w placówce Banku.

Usługą 3D Secure zarządza się poprzez portal kartowy KARTOSFERA udostępniony od 1 lutego pod adresem www.kartosfera.pl. Obok funkcji zarządzania płatnościami internetowymi portal umożliwi także zastrzeżenie karty, zmianę pinu, elektroniczny portfel, przelew z karty.

Stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty Posiadacz rachunku/Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z podanych niżej sposobów:

  • telefonicznie poprzez Infolinię Banku pod numerem +48 86 215 50 50
  • osobiście w Placówce Banku
  • za pośrednictwem portalu kartowego
  • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod nr +48 828 828 828